Lär känna VQM

För VQM, Vision Quest & Management, VQM för kort, står visionen i fokus.

Det handlar om hur vi arbetar med att fånga visionen. Fast det räcker inte på långa vägar.
Vi behöver hantera den på bästa sätt genom att bryta ned den till olika målbilder och mål för att kunna nå de resultat vi önskar – både i vår verksamhet och i våra liv.

Nedan ser du VQM:s vision, mission och en av de målbilder den här verksamheten har.

Låt dig inspireras!

Lär känna VQM

För VQM, Vision Quest & Management, VQM för kort, står visionen i fokus.

Det handlar om hur vi arbetar med att fånga visionen. Fast det räcker inte på långa vägar.
Vi behöver hantera den på bästa sätt genom att bryta ned den till olika målbilder och mål för att kunna nå de resultat vi önskar – både i vår verksamhet och i våra liv.

Nedan ser du VQM:s vision, mission och en av de målbilder den här verksamheten har.

Låt dig inspireras!

Behöver du ett bollplank?

Knyt kontakt, vi hjälper er mer än gärna!

Vision

En visare värld! Därmed en resonabel och autentisk värld för hållbar utveckling på lång sikt.

Vision

En visare värld! Därmed en resonabel och autentisk värld för hållbar utveckling på lång sikt.

Mission

Vår mission är att inspirera, motivera och vägleda dig i din roll som företagare, ledare och chef samt i din roll som medarbetare inom näringsliv, offentlig sektor och andra verksamheter.

Vi vänder oss till dig som önskar bli motiverad till personlig utveckling, som har för avsikt att förändra, förbättra och ta ansvar för ditt ledarskap för dig själv och andra. Vi vänder oss till dig som har en uttalad avsikt att utveckla det där extra.

Mission

Vår mission är att inspirera, motivera och vägleda dig i din roll som företagare, ledare och chef samt i din roll som medarbetare inom näringsliv, offentlig sektor och andra verksamheter.

Vi vänder oss till dig som önskar bli motiverad till personlig utveckling, som har för avsikt att förändra, förbättra och ta ansvar för ditt ledarskap för dig själv och andra. Vi vänder oss till dig som har en uttalad avsikt att utveckla det där extra.

Målbild

En målbild för VQM har sedan starten varit att vara en guide för dig som företagare, och för all del även som privatperson, i ditt arbete med vision, målbilder och mål. Framför allt – konsten att hantera desamma.

Målbild

En målbild för VQM har sedan starten varit att vara en guide för dig som företagare, och för all del även som privatperson, i ditt arbete med vision, målbilder och mål. Framför allt – konsten att hantera desamma.