Vision

En visare värld! Därmed en resonabel värld för utveckling som håller på längre sikt.

MISSION

VQM, Vision Quest & Management inspirerar, motiverar och vägleder dig i din roll som företagare, chef och ledare samt i din roll som medarbetare inom näringsliv, offentlig sektor och andra verksamheter.

VQM motivera till personlig utveckling för dig som har för avsikt att förändra, förbättra och ta ansvar ditt, inre eller yttre, ledarskap. Vi vänder oss till dig som har uttalat en avsikt att utveckla det där extra.

Målbild

Målbilden för VQM  har sedan starten varit att vara en guide för företag och privatperoner i deras arbete med visioner och att hantera desamma.