Lär känna VQM

För VQM, Vision Quest & Management, VQM för kort står visionen i fokus.

Det handlar om hur vi arbetar med att fånga visionen . Fast det räcker inte på långa vägar.
Vi behöver och hantera den på bästa sätt genom att bryta ned den u olika målbilder och mål för att kunna få de resultat vi önskar se – både i vår verksamhet och io våra liv.

Nedan ser du VQM:s vision, mission och en av de målbilder den här verksamheten har.

Låt dig inspireras!

Lär känna VQM

För VQM, Vision Quest & Management, VQM för kort står visionen i fokus.

Det handlar om hur vi arbetar med att fånga visionen . Fast det räcker inte på långa vägar.
Vi behöver och hantera den på bästa sätt genom att bryta ned den u olika målbilder och mål för att kunna få de resultat vi önskar se – både i vår verksamhet och io våra liv.

Nedan ser du VQM:s vision, mission och en av de målbilder den här verksamheten har.

Låt dig inspireras!

Behöver du ett bollplank?

Knyt kontakt, vi hjälper er mer än gärna!

Knyt kontakt!

Vision

En visare värld! Därmed en resonabel och autentisk värld för utveckling som håller på längre sikt.

Vision

En visare värld! Därmed en resonabel och autentisk värld för utveckling som håller på längre sikt.

Mission

VQM, Vision Quest & Management inspirerar, motiverar och vägleder dig i din roll som företagare, chef och ledare samt i din roll som medarbetare inom näringsliv, offentlig sektor och andra verksamheter.

VQM motiverar till personlig utveckling för dig som har för avsikt att förändra, förbättra och ta ansvar för ditt, inre och/eller yttre, ledarskap. Vi vänder oss till dig som har uttalat en avsikt att utveckla det där extra.

Mission

VQM, Vision Quest & Management inspirerar, motiverar och vägleder dig i din roll som företagare, chef och ledare samt i din roll som medarbetare inom näringsliv, offentlig sektor och andra verksamheter.

VQM motiverar till personlig utveckling för dig som har för avsikt att förändra, förbättra och ta ansvar för ditt, inre och/eller yttre, ledarskap. Vi vänder oss till dig som har uttalat en avsikt att utveckla det där extra.

Målbild

En målbilden för VQM  har sedan starten varit att vara en guide för dig som företagare, och för all del även som privatperson, i ditt arbete med visioner, målbilder och mål och konsten att hantera desamma.

Målbild

En målbild för VQM  har sedan starten varit att vara en guide för dig som företagare, och för all del även som privatperson, i ditt arbete med visioner, målbilder och mål och konsten att hantera desamma.