Välkommen till VQM,Vision Quest & Management

Din guide till Vision, Målbilder & Resultat

En genuin vision kommer inifrån – oerhört sällan från utomstående källor. En äkta vision är intimt relaterad till verksamhetens syfte eller individens mening med livet. En autentisk vision leder till önskade resultat.

I en del fall, då verksamheter inom det privata näringslivet, eller i det offentliga, köper en vision från en aktör på marknaden, kan det skapa viss problematik. För det första så är den visionen kontaminerad av uppdragstagarens, och dess medarbetares tolkning, av allt det som framkommer under uppdragets gång.

I andra hand består svårigheterna i att det vanligen handlar om en mindre del av organisationen som är är delaktiga i själva processen gällande hanteringen av uppdragsgivarens vision. I regel ledningsgruppen och vissa nyckelpersoner. Inom en ledningsgrupp kan det uppstå olika tolkningar av visionen.

En vision är en ledstjärna  eller ett fyrtorn, en fyrbåk – aldrig fler än en.

En genuin vision är konstant även om affärsmodellen, verksamheten är under rekonstruktion, omorganisation eller dess marknadsföring och distributionskanaler ändras med mera.

I och med det uppstår brister i kommunikationen av vision, målbilder och mål till olika delar av organisationen och dess ledare, chefer  och medarbetare.

Vilket i förlängningen leder det till att delar av organisationen har sina egna agendor vilka kan skilja sig rejält från visionen. Därmed drar de åt olika håll vilket inverkar menligt för resultat.

På motsvarande sätt kan individers, ledares, chefers, medarbetares och privatpersoners visioner och mening med arbetsliv och privatliv påverkas. Då psykologer och olika av coachers Därmed uteblir det önskade resultatet.

Då en vision och en verksamhets-, affärsplan väl är spikad i enlighet med visionen är det slut med tyckanden och frihet att göra som man själv önskar. En verksamhets-, affärsplan är ett levande dokument. För det fall målbilder eller mål behöver ändras under verksamhetsårets gång så ska detta föranleda att ledningsgruppen är lyhörda för synpunkter från chefer och medarbetare  i organisationen.

På det att erforderliga ändringar görs i enlighet med visionen vilket är ett medel för att stoppa individuella tyckanden från att genomsyra delar av organisationen. På det att önskade resultat påverkas negativt.

Vi hjälper er att fånga er vision och därmed tydliggöra göra syftet med verksamheten och se till att visionen kommuniceras på sätt som gör att alla arbetar för att uppnå de målbilder som är nedbrutna till  att överensstämma med respektive del av den för organisationen gemensamma visionen.

Affärsutveckling med VQM
Personlig utveckling med VQM

Affärs- och verksamhetsutveckling

Vi finns då du önskar stöd i arbetet med utveckling av er vision, målbilder och önskar resultat. Här finner du ett bollplank och stöd. Vi finns till för både små och medelstora företag.

Är er nuvarande vision, era målbilder och mission förenliga med era framtidsplaner? Eller har ni förlorat er vision ur sikte?

Anlita oss, vi erbjuder både granskning och analys av ert nuläge, er nuvarande situation. En positionsbestämning är av största vikt. Anledningen är att det endast är utifrån den aktuella positionen det går att bestämma vart man ska den forsatta vägen framöver.

Personlig utveckling

Önskar du förbättra ditt chefs- eller ledarskap? Vässa ditt medarbetarskap? Stämmer din vision överens med organisationens?

Önskar du utveckla ditt självledarskap? Stämmer dina egna i det privata livssituation.

Du kan tryggt anlita VQM, Vision Quest & Management.

Vi anordnar bland annat kurser, work shops och seminarier.

Välkommen till
VQM, Vision  Quest & Management

Din guide till vision & resultat

En genuin vision kommer inifrån – oerhört sällan från utomstående källor. En äkta vision är intimt relaterad till verksamhetens syfte eller individens mening med livet. En autentisk vision leder till önskade resultat.

I en del fall, då verksamheter inom det privata näringslivet, eller i det offentliga, köper en vision från en aktör på marknaden, kan det skapa viss problematik. För det första så är den visionen kontaminerad av uppdragstagarens, och dess medarbetares tolkning, av allt det som framkommer under uppdragets gång.

I andra hand består svårigheterna i att det vanligen handlar om en mindre del av organisationen som är är delaktiga i själva processen gällande hanteringen av uppdragsgivarens vision. I regel ledningsgruppen och vissa nyckelpersoner. Inom en ledningsgrupp kan det uppstå olika tolkningar av visionen.

En vision är en ledstjärna  eller ett fyrtorn, en fyrbåk – aldrig mer än en.

Affärsutveckling med VQM

Affärs- och verksamhetsutveckling

Vi finns då du önskar stöd i arbetet med utveckling av er vision, målbilder och önskar resultat. Här finner du ett bollplank och stöd. Vi finns till för både små och medelstora företag.

Är er nuvarande vision, era målbilder och mission förenliga med era framtidsplaner? Eller har ni förlorat er vision ur sikte?

Anlita oss, vi erbjuder både granskning och analys av ert nuläge, er nuvarande situation. En positionsbestämning är av största vikt. Anledningen är att det endast är utifrån den aktuella positionen det går att bestämma vart man ska den forsatta vägen framöver.

Personlig utveckling med VQM

Personlig utveckling

Önskar du förbättra ditt chefs- eller ledarskap? Vässa ditt medarbetarskap? Stämmer din vision överens med organisationens?

Önskar du utveckla ditt självledarskap? Stämmer dina egna i det privata livssituation.

Du kan tryggt anlita VQM, Vision Quest & Management.

Vi anordnar bland annat kurser, work shops och seminarier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Du får nyheter från VQM direkt till din inbox!

Nyheter kommer endast ut då vi har något nytt att förtälja, som ändringar i våra erbjudna tjänster.

Du kan när som helst avprenumerera genom att kontakta VQM – fyll i kontaktformuläret och ange att du önskar avprenumerera.

Då är vi försäkrade om att det är just du som har begärt att prenumerationen ska avslutas.