Din guide till visioner & måluppfyllelse

till din tjänst – VQM, Vision Quest & Management

Affärs-, verksamhets- samt personlig utveckling

VQM, Vision Quest & Managements inriktning är affärsutveckling med fokus på utveckling av visioner, målbilder och uppfyllelse av mål.
Erbjuder både bollplank och chefsstöd till små och medelstora företag.

VQM, för kort, erbjuder både granskningar och analyser. Är nuvarande vision, mission och fastställda mål förenliga med planerna för framtiden?

Vad vill du utveckla

och i vilken form…

Önskar du vässa din vision, dina målbilder och dina och verksamhetens mål?

Anlita VQM, Vision Quest & Management för kurser, work shops, seminarier eller en kick off.

En vision är en magnet

Resultatet beror på om visionen samspelar med syftet eller ej

Visioner är omöjliga att köpa. För då du köper en vision – handlar det om någon annans vision.

Vill du dra nytta av din vision och få de resultat din verksamhet eller du själv vill uppnå?

Anlita då VQM, Vision Quest & Management som stödjer dig och din hantering av vision, målbilder och mål.

Det handlar om att vara medveten om vad som är vad och när de används.

Vill du skörda egna äpplen?

Då har du förmodligen en bild av ett träd som dignar av mogna äpplen.

Fast för att uppnå det resultatet finns det olika vägar att gå.

Antingen köper du en fruktträdgård med fokus på odling av äppelträd, eller så köper du en villa eller ett fritidshus med uppväxta äppelträd som ger goda skördar.

Fast om trädgården endast är belagd med gräsmattor och blomsterrabatter, vad gör du då? Ja, då finns alternativet att köpa ett eller flera träd från en plantskola. Du kan också välja att plantera äppelkärnor, även om resultatet kan bli annorlunda än det du hoppas på. Det är nämligen långt ifrån säkert att den sort du sått en kärna från blir precis samma sort då fröet grott. Kom ihåg, det tar lång tid för ditt sådda äppelträd att bära frukt och för dig att se resultatet, vilken sort det blev!

På motsvarande sätt är det med utveckling av både företagets och din personliga utveckling. Det tar i regel mer tid för förberedelser och formulering av syfte i enlighet med en vision än vad du tror. Resultatet blir, som i exemplet med äppelodlingen ovan, annorlunda, eller olika, beroende på vilken väg du väljer att ta. Det är anledningen till att det är bra att skaffa sig ett tillförlitligt bollplank.

Varför dra ut på tiden? Kontakta Helena Kohlberg och VQM, Vision Quest & Management redan idag! Det kan vara det bästa du gjort!

Knyt kontakt!