Helena Kohlberg

Visionären och entreprenören Helena Kohlberg är grundare och initiativtagare till företaget VQM, Vision Quest & Management och webbplatsen vision-quest.se.

Akademisk bakgrund

 

Helena är utbildad företagsekonom med särskild fokus på strategisk analys, affärsutveckling och marknadsföring.

Arbetsområden

Helena arbetar som bollplank samt anordnar kurser, seminarier och föreläser.

Professionell bakgrund

Helena har lång arbetslivserfarenhet från såväl den offentliga sektorn som från det privata näringslivet.

Sedan 1998 har hon arbetat som enskild näringsidkare.

Fokusområden för Helena är strategisk analys, omvärldsbevakning och affärsutveckling.