Några utvalda ord 

Likt en fyr om natten…

… sprider visionären och entreprenören Helena Kohlberg ljus på det mesta som har med visioner, målbilder och resultat att göra.

Det gör hon främst i  egenskap av grundare och initiativtagare till företaget VQM, Vision Quest & Management och webbplatsen vision-quest.se.

Helena talar sig gärna varm för visionsdrivna utvecklingsprojekt i kontrast till budgetstyrda.

Visioner och målbilder som kommuniceras på ett effektivt sätt leder till enastående resultat.

Helena Kohlberg

Likt en fyr om natten…

… sprider visionären och entreprenören Helena Kohlberg ljus på det mesta som har med visioner, målbilder och resultat att göra.

Det gör hon främst i  egenskap av grundare och initiativtagare till företaget VQM, Vision Quest & Management och webbplatsen vision-quest.se.

Helena talar sig gärna varm för visionsdrivna utvecklingsprojekt i kontrast till budgetstyrda.

Visioner och målbilder som kommuniceras på ett effektivt sätt leder till enastående resultat.

Visionären och entreprenören Helena Kohlberg är grundare och initiativtagare till företaget VQM, Vision Quest & Management och webbplatsen vision-quest.se.

Helena talar sig gärna varm för visionsdrivna utvecklingsprojekt i kontrast till budgetstyrda. Visioner och målbilder som kommuniceras på ett effektivt sätt leder till fantastiska resultat.

Helena Kohlberg

Akademisk bakgrund

 

Helena är utbildad företagsekonom med särskild fokus på strategisk analys, affärsutveckling och marknadsföring. På senare år kompletterade Helena sina kademiska meriter med studier inom pedagogik och solciologi.

Arbetsområden

Helena arbetar som bollplank samt anordnar kurser, seminarier och kan även anlitas som föreläsare.

Professionell bakgrund

Helena har lång arbetslivserfarenhet från såväl den offentliga sektorn som från det privata näringslivet.

Sedan 1998 har hon arbetat som enskild näringsidkare.

Fokusområden för Helena är att bistå med stöd till visionsstyrd affärs- och verksamhetsutveckling, till skillnad från en rent budgetstyrd dito. Inom ramen för visionsstyrning återfinns även ledarskaps-, medarbetarskapsutveckling- och personlig utveckling i övrigt.